iPad (2017, 5th Gen) 9.7 WiFi or 4G LTE

Air 3

Air 4

iPad (2018, 6th Gen) 9.7 WiFi or 4G LTE

iPad (2019, 7th Gen) 10.2 WiFi or 4G LTE

Apple iPad 10.2" 8th Gen (2020)

Apple iPad 10.2" 9th Gen (2021)

Apple iPad 10.9" 10th Gen (2022)

iPad Mini 3 WiFi or 4G LTE

iPad Mini 4 WiFi or 4G LTE

iPad Mini 5th Gen WiFi or 4G LTE (2019)

iPad Mini 8.3" 6th Gen (2021)

iPad Pro 12.9 (2020) WiFi or 4G LTE

iPad Pro (2017, 2nd Gen) 12.9 WiFi or 4G LTE

iPad Pro (2018, 3rd Gen) 12.9 WiFi or 4G LTE

iPad Pro 12.9 5th Generation (2021)

iPad Pro 12.9 5th Generation (2022)

iPad Pro 11 (2018) WiFi or 4G LTE

iPad Pro 11.0 (2020) WiFi or 4G LTE

iPad Pro 11" 4th Generation (2022)

iPad Air 10.9" 5th Generation (2022)

Air 2 WiFi or 4G LTE